041: Wywiad z Pawłem Nalepą

Paweł Nalepa

Przy ulicy Żeromskiego znajduje się kompleks malowniczych budynków. To samo serce dawnego imperium Dietlów. Jego charakterystycznym elementem jest kościół ewangelicki pw. św. Jana. Opiekunem tego zabytku jest Paweł Nalepa, doktorant chemii oraz przewodnik sosnowieckiego oddziału PTTK, którego namówiliśmy do udziału w naszej audycji.

Z Pawłem Nalepą rozmawialiśmy o początkach ewangelików w Zagłębiu Dąbrowskim, o przymiarkach do budowy świątyni w Sosnowcu, a także o jej fundatorze i wielkim orędowniku jej powstania – Henryku Dietlu. Losy sosnowieckich ewangelików na przestrzeni lat układały się bardzo różnie. Jak dziś wygląda ta społeczność? Wspomnieliśmy też o innym ważnym zabytku sakralnym – cmentarzu ewangelickim na terenie którego znajduje się mauzoleum Dietlów.

Z naszym rozmówcą poruszyliśmy również temat wycieczek śladami Dietlów, które często prowadzi a także zapytaliśmy w jaki sposób można umówić się na zwiedzanie kościoła przy ul. Żeromskiego.

Autorem utworu muzycznego jest Mikhail Burykin. Utwór został udostępniony na licencji Creative Commons.