025: Wywiad ze Swietłaną Koniuszewską

Swietłana Koniuszewska

Nauczycielka, przewodnik, Prezes Klubu Przewodników Turystycznych przy Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym oddział im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu. W roku 2013 otrzymała wyróżnienie honorowe Nauczyciel Kraju Ojczystego w postaci tytułu i medalu. Kolejnym gościem „Głosu Sosnowca” będzie Swietłana Koniuszewska.

Czy Sosnowiec ma ciekawe walory turystyczne? Czy można wypocząć chodząc po górach? W jaki sposób można zostać członkiem PTTK? Czy udział w wycieczkach jest kosztowny i bezpieczny? W jaki sposób można zdobywać odznaki za zwiedzanie naszego regionu?

Rozmawialiśmy też o współpracy PTTK z sosnowieckimi instytucjami oraz o zainteresowaniu młodzieży z Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlanego turystyką górską.