010: Wywiad z Mikołajem Dziewiatowskim

Mikołaj Dziewiatowski

Nikt nie wie tyle o historii i dniu dzisiejszym sosnowieckiej cerkwi prawosławnej co nasz rozmówca. Mało kto w Polsce wie tyle o historii prawosławia w naszym kraju co On. Kolejnym rozmówcą, który zagościł w Głosie Sosnowca jest ksiądz doktor Mikołaj Dziewiatowski – sosnowiczanin, wikariusz parafii pw. św. Wiery, Nadziei, Luby i ich matki Zofii.

Z Mikołajem Dziewiatowskim rozmawialiśmy o początkach prawosławia w Sosnowcu, o tym dla kogo zbudowano sosnowieckie cerkwie i kim byli ich fundatorzy. Dowiemy się jaki los spotkał pozostałe dwie istniejące niegdyś na terenie dzisiejszego Sosnowca kościoły prawosławne. Gdzie były zlokalizowane i co zostało po tych dwóch świątyniach oprócz wspomnień. Z tej ciekawie zapowiadającej się rozmowy dowiedzą się też Państwo w jakie dni można odwiedzić cerkiew przy ulicy Kilińskiego. Te i inne sprawy poruszyliśmy w audycji z cyklu Głos Sosnowca specjalnie dla naszych słuchaczy, których liczba lawinowo rośnie. Zapraszamy do słuchania.